Политика за поверителност | Лекадол Комплекс

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Условия за поверителност 

Каним Ви да прочетете внимателно настоящите Уведомления, които описват в какъв контекст ние обработваме Вашите лични данни и обясняват Вашите права и нашите задължения във връзка с обработване на лични данни.

1.Политика за поверителност 

Настоящата Политика за поверителност е насочена към потребителите, които посещават нашия уебсайт и други глобални страници на Сандоз.

Политика за поверителност при използване на уебсайт.pdf

2.Общо уведомление до партньорите относно обработването на лични данни

Настоящото Общо уведомление до партньорите е насочено към:

  • медицинските специалисти, с които установяваме и поддържаме взаимоотношения,
  • представители на държавни институции, представители на здравноосигурителни дружества, ръководство на болнични заведения, ръководство на изследователски институти или университети и др.;
  • други професионалисти;

Общо уведомление за поверителност за бизнес партньори BG_EN.pdf

3.Общо уведомление за поверителност за пациенти

Настоящото Общо уведомление за поверителност е предназначено за пациенти, с които поддържаме взаимоотношения посредством нашите бизнес партньори.

Общо уведомление за поверителност за пациенти.pdf

4.Общо уведомление до трети лица за обработване на лични данни

Настоящото Общо уведомление е предназначено за:

  • наши доставчици или доставчици на услуги, които са физически лица,
  • представители или лица за контакт на нашите доставчици и доставчици на услуги, които са юридически лица;
  • други трети лица, които отговарят на дефиницията, съгласно уведомлението.

Общо уведомление до трети лица за обработване на лични данни.pdf

5.Уведомление за поверителност за целите на лекарствената безопасност, медицинската информация и качеството (Pharmacovigilance Intake)

Настоящото Уведомление за поверителност за лекарствената безопасност, медицинската информация и качеството е предназначено за:

  • Лица, съобщаващи нежелани събития/случаи от особен интерес във връзка с нашите продукти;
  • Лица, искащи медицинска информация и 
  • Лица, съобщаващи случаи на дефекти в качеството.

Уведомление за поверителност за целите на лекарствената безопасност, медицинската информация и качеството (Pharmacovigilance Intake).pdf

BG2202166566/16-02-2022

ОТКРИЙ ПОВЕЧЕ